VietnamitaSOS. Arte. Pt
Thông cáo báo chí

Kể từ ngày 22/03/2020. Sau khi nhiều lần trao đổi qua tin nhắn, qua Whatsapp và nhiều cuộc hội họp qua Zoom.us. Chúng tôi gồm có: Ana Fonseca, Antúnio Cerveira Pinto, Carlos Moura-Carvalho, Fernando Pina, Fernando Ribeiro, Manuel Casimiro, Rodrigo Bettencourt Câmara, Regina Frank, Thủy-Tiên de Oliveira, và Valentim Quaresma (nghệ sĩ, nhà thiết kế,  nhà giám tuyển, nhà sản xuất, các chủ nhiệm /giám đốc văn hóa),  đã quyết định tiến hành cuộc vận động để đối phó với những hiểm họa nguy hiểm nhất gây ra bởi đại dịch Covid-19 cho kinh tế, xã hội và văn hóa, nhất là cho các tầng lớp nghệ thuật thị giác.  Phòng trào này lấy tên là SOS Arte Pt. Trong tương lai, phòng trào này sẽ được trở thành Hội Văn hóa – Nghệ thuật.

Chúng ta đang đối đầu với những vấn đề khẩn cấp và những khó khăn của đại dịch Covid-19 gây ra và sẽ còn kéo dài. Chính vì thế, chúng ta phải nỗ lực và chung sức để có thể bảo vệ những giá trị văn hóa nghệ thuật trong nước và ngoài nước. 

Trong buổi họp trên mạng, ngày 01/4/2020 vừa qua, những người thành lập phòng trào này đã đồng ý đưa ra một văn kiện sau đây và cũng đã quyết định tiếp tục tiến hành những hoạt động ghi trong quyết định này.

Phòng trào:
1. Tên phong trào: SOS Arte PT 

2. Các thành viên tham gia SOS Arte PT:  những chuyên gia về nghệ thuật, kể cả những nhà sáng tao, nhà phê bình, những giám tuyển, những nhà sản xuất, các nhà lịch sử học, các giáo viên và  giám đốc văn hóa.

3. Những mục tiêu của phòng trào: 
3.1 Thúc đẩy sự công nhận tầm quan trọng về kinh tế, xã hội, giáo dục và văn hóa của hoạt động nghệ thuật, bảo vệ và tôn trọng lợi ích kinh tế, xã hội, giáo dục và văn hóa của những người tham gia phong trào và cũng thông qua việc thành lập quỹ SOS ARTE PT.

3.2 Để ứng phó với những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động nghệ thuật, bao gồm thông qua kế hoạch giúp những người sinh hoạt nghệ thuật chịu ảnh hưởng vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách tạo ra các quỹ đạo bảo vệ. Các quỹ đạo này được chia thành:
A) Quỹ đạo khái niệm: sáng tạo và phê bình, sản xuất, giáo dục và mỹ học, bảo tồn, lịch sử và địa lý học, giám tuyển;
B) Quỹ đạo địa lý
C) Quỹ đạo thế hệ
D) Quỹ đạo giới tính.

4. Phạm vi địa lý : quốc gia 

5. Ai là những người thành lập phòng trào này:
    Tất cả những ai đăng ký vào văn kiện đến cuối tháng 4/2020

6. Ai chịu trách nhiệm quản lý phong trào: một nhóm gồm 9 đến 15 người sẽ chịu trách nhiệm, mở rộng các cuộc thảo luận và hành động cần thiết cho việc phát triển phong trào SOS ARTE PT. Các thành viên hiện tại gồm có: Ana Fonseca, António Cerveira Pinto, Carlos Moura-Carvalho, Fátima Lambert, Fernando Ribeiro, Fernando Pina, Manuel Casimiro, Regina Frank, Rodrigo Bettencourt Câmara, Thủy-Tiên de Oliveira và Valentim Quaresma.

7. Chương trình hoạt động:  Năm biện pháp đầu tiên:
7.1. Sự ra đời của nguồn qũy SOS Arte Pt: tập hợp nguồn đóng góp bởi quỹ công và tư. Nguồn qũy sẽ được dùng để giúp bảo trợ xã hội cho tất cả các nghệ nhân và các chuyên gia văn hóa trong thời gian không thể tổ chức triển lãm, biểu diễn, hội thảo, và những hoạt động khác.

7.2 Điều chỉnh lại chiến lược, những kế hoạch nghệ thuật quốc gia để có thể hội nhập vào những hoạt động phù hợp với thực tế mới mà chúng ta đang sống, sử dụng các chuyên gia nghệ thuật đã bị ngừng các hoạt động và công việc vì đại dịch Covid-19;

7.3 Đề nghị với Chính phủ để đưa ra các kế hoạch và Web site với các thông tin để mọi người có thể vào xem, những đề xuất của các tổ chức, các trường đại học, những quỹ hội và các phong trào nghệ thuật khác nhau đã được thực hiện và trong phạm vi trách nhiệm của nhiều lĩnh vực kinh tế, kể cả về hoạt động thống kê và văn hóa;

7.4 Xúc tiến triển lãm trực tuyến (online) với tiêu đề "100 ngày cách ly" - 100 ngày, 100 nghệ sĩ, 100 tác phẩm. Các tác phẩm này sẽ đóng góp vào quỹ SOS Arte Pt trong tương lai.

7.5 Khởi động học bổng xưởng nghệ thuật 3.6.9 dựa trên nền tảng trực tuyến (online) để giúp những người có nhu cầu tìm kiếm và những người / công ty có khả năng cung cấp những xưởng nghệ thuật miễn phí cho các nghệ nhân trong vòng 3, 6 và 9 tháng.

8. Nhượng quyền : Chúng tôi khuyến khích các nghệ nhân của các quốc gia trên thế giới vào xem và chia sẻ với các đồng nghiệp khái niệm nghệ thuật này. 


Liên kết: 

Blogger
https://sosartept.blogspot.com/
Facebook
https://www.facebook.com/pg/sosartept/posts/?ref=page_internal

Comentários

Destaques